Długości Nut i Pauz

joasia94
2012-07-12 00:13:15
A A A

Nuta – jest to znak graficzny, który mówi nam o wysokości i czasie trwania danego dźwięku. Do każdej nuty jest przyporządkowana ,,wartość rytmiczna’’, czyli czas trwania. Oto wartości nut:

Cała nuta

E-Muzykowo.pl

– jest to podstawowa nuta o najdłuższym czasie trwania dźwięku(wartości rytmicznej). Po podziale tej nuty otrzymujemy pozostałe wartości rytmiczne. Z całej nuty powstają:

- dwie półnuty,

- cztery ćwierćnuty

- osiem ósemek

- szesnaście szesnastek, itd.

 

Cała nuta jak widzicie jest nutą owalną, niewypełnioną główką bez laski

Półnuta

E-Muzykowo.pl

– jest to nuta, której wartość rytmiczna jest równa połowiecałej nuty. Półnuta dzieli się na:

- dwie ćwierćnuty,

- cztery ósemki,

- osiem szesnastek, itd.

Półnuta charakteryzuje się owalną, niewypełnioną główką z laską zasadniczo z prawej strony skierowaną do góry (dla nut położonych poniżej trzeciej linii) lub skierowaną w dół (dla nut położonych powyżej trzeciej linii).

Ćwierćnuta

E-Muzykowo.pl

Czas trwania tej nuty jest równy połowie półnuty lub jednej czwartej całej nuty. Ta nuta również dzieli się na dwie ósemki, na cztery szesnastki itd. Wyglądem od półnuty różni się tylko tym, że ma wypełnioną główkę, czego półnuta nie ma, poza tym wygląda tak samo. Ćwierćnuta ma takie samo położenie na pięciolinii jak półnuta. Laska odchodząca od nuty zasadniczo z prawej strony jest skierowana do góry(dla nut położonych poniżej trzeciej linii) lub skierowaną w dół(dla nut położonych powyżej trzeciej linii).

Ósemka

E-Muzykowo.pl

– nuta oznaczająca dźwięk o czasie trwania równym jednej ósmej całej nuty. Ósemka ma owalną, wypełnioną główkę z laską skierowaną w górę (dla nut położonych poniżej trzeciej linii pięciolinii) lub w dół(dla nut położonych powyżej trzeciej linii) i jedną chorągiewką odchodzącą od laski z prawej strony.

Oto dwie ósemki połączone belką:

E-Muzykowo.pl

Szesnastka

E-Muzykowo.pl

– czas trwania tej nuty jest równy jednej szesnastej całej nuty. Szesnastka ma walną, wypełnioną główkę z laską po prawej stronie, skierowaną w górę(dla nut położonych poniżej trzeciej linii) lub w dół(dla nut położonych powyżej trzeciej linii) i dwie chorągiewki odchodzące od laski z prawej strony.

Oto kilka szesnastek połączonych podwójną belką:

E-Muzykowo.pl

 

Trzydziestodwójka

E-Muzykowo.pl

– nuta, której czas trwania dźwięku jest trzydziestą drugą częścią całej nuty i połową szesnastki. Położenia tej nuty jest na takiej samej zasadzie jak przy półnucie, ćwierćnucie, ósemce lub szesnastce.

Rodzaje pauz:

Pauza – jest to znak graficzny, który informuje nas o długości trwania ciszy w utworze lub o chwili, kiedy instrument lub głos nie wybrzmiewa. Każdej nucie odpowiada inna pauza po to, aby odróżnić długość trwania danej pauzy. Pauzy są odpowiednikiem nut o tych samych wartościach.

Cała pauza (odpowiada całej nucie)

E-Muzykowo.pl

Pauza półnutowa (odpowiada półnucie)

E-Muzykowo.pl

Pauza ćwierćnutowa (odpowiada ćwierćnucie)

E-Muzykowo.pl

Pauza ósemkowa (odpowiada ósemce)

E-Muzykowo.pl

Pauza szesnastkowo (odpowiada szesnastce)

E-Muzykowo.pl

Itd.

O Autorze (joasia94)

*o*~Asia~*o*

Komentarze

Zaloguj się, aby dodawać komentarze