affettuoso

Jezyk Włoski affettuoso a-ˌfe-chə-ˈwō sō

czule