allegretto

Jezyk Włoski allegretto ˌa-lə-ˈgre tō

całkiem szybko, ale nie tak szybo jak allegro