Tetrachord enharmoniczny

Jezyk Polski Tetrachord enharmoniczny

tercja wielka i dwa ćwierćtony nieistniejące w systemie temperowanym.