triada harmoniczna

Jezyk Polski triada harmoniczna

tworzą ją akordy zbudowane na I, IV i V stopniu danej tonacji