animando

Jezyk Włoski animando anəˈmän dō

coraz bardziej żywsze