Słownik Muzyczny

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W X Y Z
Jezyk Francuski à deux, à 2
[ä ˈdœ]
dla dwóch wykonawców lub instrumentów (np. w orkiestrze lub w zespole oznacza to, że jakaś część ma zostać zagrana zgodnie przez dwa instrumenty)
Jezyk Francuski abandonné
niedbałość, rytm raczej łatwy i swobodny
Jezyk Francuski amour
[əˈmo͝or]
miłość
Jezyk Francuski animè
[anime ]
żywo
Jezyk Francuski apaisè
uspokojony
Jezyk Francuski assez
[ase]
dosyć, wystarczająco
Jezyk Francuski avec
[avec]
z