Słownik Muzyczny

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W X Y Z
Jezyk Włoski obbligato
obowiązkowy, wskazuje na to, że instrument ma kluczową rolę i jest niezbędny
Jezyk Niemiecki ohne
bez (czegoś)
Jezyk Włoski ossia
lub, alternatywnie (często używany do tego, aby wskazać prostszą wersję)
Jezyk Włoski ostinato
trwały (generalnie odnoszący się do stale powtarzanego rytmu, np. basso ostinato)
Jezyk Włoski ottava alta
oktawa wyżej
Jezyk Włoski ottava bassa
oktawa niżej