(nieznany) - Zmartwychwstał Pan (Wersja: 1)

joasia94
2014-09-21 18:08:57
A A A
Ref. Zmartwychwstał Pan, i żyje dziś, d B
blaskiem jaśnieje noc F C
Nie umrę, nie, lecz będę żył, d B
Bóg okazał swą moc F C
Krzyż to jest brama Pana, g F
jeśli chcesz przez nią wejść. d C
Zbliżmy się do ołtarza, g F
Bogu oddajmy cześć! d C

1. Dzięki składajmy Mu, bo wieczna jest Jego łaska d C F g A
Z grobu powstał dziś Pan, a noc jest pełna blasku d C F g A
Chcę dziękować Mu i chcę Go dziś błogosławić d C F g A
Jezus mój Pan i Bóg, On przyszedł, aby nas zbawić! d C F g A

2. Lepiej się uciec do Pana niż zaufać książętom
Pan – moja moc i pieśń – podtrzymał, gdy mnie popchnięto.
Już nie będę się bać, cóż może zrobić mi śmierć,
Nie, nie lękam się i śpiewam chwały pieśń!

3. Odrzucony Pan, stał się kamieniem węgielnym
Pan wysłuchał mnie, On jest zbawieniem moim
Cudem staje się noc, gdy w dzień jest przemieniona
Tańczmy dla niego dziś, prawica Pańska wzniesiona!

Zak. Alleluja, alleluja, alleluja /x2 d B F C
Krzyż to jest brama Pana, g F
jeśli chcesz przez nią wejdź d C
Zbliżmy się do ołtarza, g F
Bogu oddajmy cześć! D C

Komentarze

Zaloguj się, aby dodawać komentarze