Słownik Muzyczny

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W X Y Z
Jezyk Włoski a battuta
[bat`tu´ta]
Z uderzeniami, wskazuje na powrót do ścisłego rytmu i tempa. Występuje jako określenie powrotu do wcześniejszych oznaczeń szczególnie po ad libitum oraz rubato.
Jezyk Francuski à deux, à 2
[ä ˈdœ]
dla dwóch wykonawców lub instrumentów (np. w orkiestrze lub w zespole oznacza to, że jakaś część ma zostać zagrana zgodnie przez dwa instrumenty)
Jezyk Włoski a due, a 2
[aˈdu:e]
dla dwóch wykonawców lub instrumentów (np. w orkiestrze lub w zespole oznacza to, że jakaś część ma zostać zagrana zgodnie przez dwa instrumenty)
Jezyk Włoski a piacere
[äpyäˈchārē]
z przyjemnością, oznacza że wykonawca nie jest związany do grania dokładnie do rytmu
Jezyk Włoski a tempo
[ä ˈtempō]
w czasie, wskazuje na powrót do tempa początkowego po np. rit., rall.
Jezyk Francuski abandonné
niedbałość, rytm raczej łatwy i swobodny
Jezyk Włoski abbandono
porzucić. wolny, namiętny styl
Jezyk Niemiecki aber
[aber]
ale
Jezyk Niemiecki abstossen
(1) odrywać od siebie nuty, czyli grać staccato
Jezyk Włoski accelerando, accel
[äkˌseləˈrändō / äk'sel]
stopniowo przyśpieszając
Jezyk Włoski ad libitum, ad lib
[äd ' lïtïtum]
według upodobania, dowonie. Oznacza, że jakiś pasaż może zostać zagrany dowolnie zezwalając wykonawcy na dokonywanie dowolnych odchyleń od tempa i rytmu. Może w również oznaczać, że instrument w zapisie nutowym może zostać pominięty
Jezyk Włoski adagietto
[ə-ˌdä-jē-ˈe tō]
raczej wolno, ale szybciej niż adagio (~80-90 BPM)
Jezyk Włoski adagio
[ädäj, jëo]
wolno (~72-80 BPM)
Jezyk Włoski affettuoso
[a-ˌfe-chə-ˈwō sō]
czule
Jezyk Włoski affrettando, affret.
[a-frə-ˈtän dō]
śpieszenie
Jezyk Włoski agitato
[ajiˈtätō]
wzburzenie
Jezyk Polski akord
podstawowa jednostka współbrzmień w harmonii, najczęściej u strukturyzowana tercjowo. Zawiera jeden centralny dźwięk (stanowiący jego podstawę), do którego odnoszą się pozostałe dźwięki akordu.
Jezyk Włoski al tallone
[al'ta'l:one]
zobacz: au talon
Jezyk Włoski al, alla
[al, al'la]
do, w sposób
Jezyk Polski Alikwoty
tony składowe dzwięku (decydujące o jego barwie)
Jezyk Włoski alla marcia
[ˌäləˈmärˌchä]
w stylu marszu
Jezyk Włoski alla misura
[älə mi'zura]
W ścisłym tempie
Jezyk Włoski allargando
[ä-lär-ˈgän dō]
dosłownie: rozszerzanie, co oznacza odrobinkę wolniej i prawdopodobnie odrobinkę głośniej
Jezyk Włoski allegretto
[ˌa-lə-ˈgre tō]
całkiem szybko, ale nie tak szybo jak allegro
Jezyk Włoski allegro
[əˈlegrō]
szybko (dosłownie: wesoło)
Jezyk Niemiecki als
[ạls]
niż
Jezyk Niemiecki am Frosch
[äm'Frö'sch]
zobacz: au talon
Jezyk Włoski amabile
[äˈmäbəˌlə]
przyjacielsko, miło
Jezyk Włoski amore
[amȯr-ē]
miłość
Jezyk Włoski amoroso
[ämə rō sō]
kochający/czuły
Jezyk Francuski amour
[əˈmo͝or]
miłość
Jezyk Włoski andante
[änˈdäntā]
w tempie chodzenia (dosłownie: iść)
Jezyk Włoski andantino
[ändänˈtēnō]
delikatnie szybciej niż andante (może również oznaczać delikatnie wolnej: zwrot ma podwójne znaczenie)
Jezyk Włoski anima
[anəmə]
dusza
Jezyk Włoski animando
[anəˈmän dō]
coraz bardziej żywsze
Jezyk Włoski animato
[änəˈmätō]
żywo
Jezyk Francuski animè
[anime ]
żywo
Jezyk Francuski apaisè
uspokojony
Jezyk Włoski appassionato
[a-pä"sē-u-nä'tō]
z pasją
Jezyk Włoski assai
[äˈsī]
bardzo, ekstremalnie (czasami również używany w takim samym znaczeniu jak: assez)
Jezyk Francuski assez
[ase]
dosyć, wystarczająco
Jezyk Włoski attacca
dosłownie: idź dalej, wskazuje na natychmiastowe przejście do następnej sekcji
Jezyk Niemiecki Ausdruck
wrażenie
Jezyk Niemiecki ausdrucksvoll
wyraziście
Jezyk Francuski avec
[avec]
z