(nieznany) - Anioł Pasterzom Mówił (Wersja: 1)

Dawid
2014-12-20 16:39:10
A A A
1. Anioł pasterzom mówił: Chrystus się wam narodził. D A7 h7 D / fis G E7 A
W Betlejem, nie bardzo podłym mieście, D G D e D A7
Narodził się w ubóstwie Pan wszego stworzenia. D G D A / D h7 e A D

2. Chcąc się dowiedzieć tego poselstwa wesołego,
Bieżeli do Betlejem skwapliwie,
Znaleźli Dziecię w żłobie, Maryję z Józefem.

3. Taki Pan chwały wielkiej uniżył się Wysoki,
Pałacu kosztownego żadnego
Nie miał zbudowanego. Pan wszego stworzenia!

4. O dziwne narodzenie, nigdy nie wysłowione!
Poczęła Panna Syna w czystości,
Porodziła w całości panieństwa swojego.

5. Już się ono spełniło, co pod figurą było: D A7 h7 D / fis G E7 A
Aarona różdżka ona zielona D G D e D A7
Stała się nam kwitnąca i owoc rodząca. D G D A / D h7 e A D

6. Słuchajcież Boga Ojca, jako wam Go zaleca:
Ten ci jest Syn najmilszy, jedyny,
W raju wam obiecany, Tego wy słuchajcie.

Komentarze

Zaloguj się, aby dodawać komentarze