gehend

Jezyk Niemiecki gehend

ze stałym tempem = andante